Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých

Hypotéka pre mladých, je klasický hypotekárny úver so štátnym príspevkom. Aktuálne je štátny príspevok pre mladých vo výške 3 %. Štát Vám prispieva 2 % a banka 1 %. Výška štátneho príspevku sa určuje každoročne zákonom o štátnom rozpočte. Aby ste toto zvýhodnené financovanie získali, je potrebné splniť zákonom dané podmienky:

 

-vek od 18 do 35 rokov (Podľa Zákona o bankách č. 483/2001 Z.z, paragraf 85a je možné žiadosť o hypotéku so ŠPM podať najneskôr deň pred dovŕšením 35 roka)

-príjmovú hranicu (priemerný mesačný hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok môže byť maximálne vo výške 1,3 násobku priemernej hrubej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve. Výška hrubého príjmu sa stanovuje vždy na nadchádzajúci kvartál)

 

Zvýhodnené financovanie získate na výšku 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Podľa zákona o bankách č. 483/2001 Z.Z., paragraf 85a sa poskytuje na výšku do 50 000 € z požičanej sumy. Časť úveru presahujúca uvedené sumy býva úročená úrokovou sadzbou bez zvýhodnenia.

 

ŠPM získate na obdobie prvých  5 rokov. Počas nich máte právo vykonávať mimoriadne splátky alebo tiež požiadať o odklad splátok hypotéky. V prípade, že sa rozhodnete hypotekárny úver splatiť pred uplynutím 4 rokov, máte povinnosť štátny príspevok vrátiť. 

 

 

Od 1.7.2017 do 30.9.2017 je príjmový limit pre žiadateľa o hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých 1.166,10 €. V prípade dvoch žiadateľov (manželov) je hranica 2-násobok 2 332,20 €.

© 2019 RENOMIA HYPOHOUSE s.r.o.