https://www.google.sk/maps/place/Panensk%C3%A1+100072%2F7,+811+03+Bratislava,+Slovensko/@48.1476223,17.1003253,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476c895957b14ba3:0xaabec1eda919e209!8m2!3d48.1476223!4d17.102514?hl=sk
Naspäť

"Regulácia poškodí klientov" autor NEXT FUTURE

"Navrhovaná novela, o finančnej regulácii, v konečnom dúsledku poškodí klienta." V tomto zmysle sa vyjadrujú aj špecialisti priamo z bankového prostredia.


Pri poskytovaní služby je vždy najdôležitejším efektom spokojnosť spotrebiteľa. Tú nemožno dosiahnuť ak sprostredkovateľ služby nebude vzdelaný, proklietsky orientovaný a primerane finančne ohodnotený. Stále viac klientov, pristupujúcich k úverovým alebo poistným produktom, prichádza od sprostredkovateľov. Táto skutočnosť znamená, že daná služba je poskytovaná na dobrej úrovni a s efektom pozitívnych referencií.

http://www.nextfuture.sk/ekonomika/regulacia-poskodi-klientov/

© 2017 HYPOHOUSE