Úvery a hypotéky

Hypotéka na kúpu nehnuteľnosti

Kúpa nehnuteľnosti je najčastejším dôvodom pre čerpanie hypotéky alebo úveru na bývanie zabezpečeného nehnuteľnosťou.

 

Špecialisti, ktorí ich denne riešia, Vám proces vybavenia skrátia a urýchlia svojimi skúsenosťami. Dôležitým rozhodnutím, ktoré musíte urobiť Vy, je výber banky. Aby bolo Vaše rozhodnutie správne, potrebujete relevantné informácie o aktuálnych podmienkach, ktoré banky ponúkajú.

 

V prípade, že nenastanú „nepredvídané okolnosti“, tak od momentu odovzdania kompletných dokladov k žiadosti o úver do momentu jeho čerpania prejde len pár dní.

 

Pre rýchly proces je vhodné kontaktovať špecialistu emailom alebo telefonicky.

 

1.Vyžiadajte si zoznam dokladov potrebných pre podanie žiadosti o hypotéku. Na stretnutie si  všetky podklady prineste so sebou. Rýchlym doložením všetkých potrebných dokladov si značne skrátite čas procesu vybavenia hypotéky.

2. Po zvážení podmienok  a jednotlivých ponúk si vyberiete banku, ktorej ponuka bude pre Vás najzaujímavejšia. Špecialista odovzdá kompletnú zložku s podkladmi na schvaľovanie do Vami vybranej banky a o priebehu procesu Vás bude informovať.

4.Po schválení Vašej žiadosti o úver a vyhotovení zmluvnej dokumentácie bankou Vás špecialista vyzve na podpis a následne v kooperácii s realitnou kanceláriou zabezpečia vklad záložných zmlúv na príslušnom katastrálnom odbore.

5.Doložením listu vlastníctva k založenej nehnuteľnosti v prospech financujúcej banky, splníte podmienku pre vyčerpanie finančných prostriedkov z Vášho úveru.

 

Hypotéka na kúpu pozemku

Kúpa pozemku financovaná hypotékou alebo iným úverom na bývanie zabezpečeným nehnuteľnosťou je väčšinou prvou fázou pri výstavbe rodinného domu.

 

Prvou dôležitou informáciou pre Vás bude výška úveru, ktorú Vám banka na kúpu pozemku môže poskytnúť. Táto výška sa pohybuje v rozmedzí 50-90 % z jeho hodnoty (100 % financovanie je výnimočné). Podmienky pre financovanie pozemku nie sú v bankách jednotné. Niekde od Vás budú vyžadovať, aby na pozemok už bolo vydané stavebné povolenie, v iných bankách bude postačovať UPI (územno-plánovacia informácia) od obce, že pozemok je určený na zastavanie. Dôležitou informáciou pri určení hodnoty pozemku je aj lokalita, kde sa pozemok nachádza.

 

Samozrejme ak ako záložné právo v prospech banky použijete inú nehnuteľnosť s dostatočnou hodnotou, poskytne Vám banka aj 100% financovanie z hodnoty Vami kupovaného pozemku.

 

Aby ste sa vyhli akýmkoľvek nejasnostiam a z nich následným komplikáciám, treba už pri kúpe pozemku pozorne vyberať financujúcu banku v prípade, že budete daný pozemok v prospech banky aj zakladať.

 

Ak na pozemku bude záložné právo banky, tak aj nehnuteľnosť, ktorú na ňom postavíte musí byť založená v prospech rovnakej banky. Z tohto dôvodu Vám naši špecialisti už pri financovaní kúpy pozemku vysvetlia aj spôsoby financovania výstavby, ktoré Vami vybrané banky majú.

 

Hypotéka na výstavbu nehnuteľnosti

Plány výstavby rodinného domu sa väčšinou začínajú otázkou jej financovania. Možnosti priamo závisia od podmienok vybranej financujúcej banky a taktiež od Vašich konkrétnych podmienok a možností.

 

Ak potrebujete vyriešiť ako prvé financovanie pozemku, budete podávať dve žiadosti o úver. Prvá zo žiadostí sa bude týkať financovania kúpy pozemku a druhá bude podávaná s účelom výstavby rodinného domu.

 

V prípade, že ručíte za úver inou nehnuteľnosťou, môžete podať jednu žiadosť, ak má nehnuteľnosť postačujúcu hodnotu na krytie Vášho zámeru.

 

Jeden úver môžete čerpať aj v momente, kedy už bolo vydané právoplatné stavebné povolenie.

 

Aj samotný spôsob čerpania finančných prostriedkov sa bude od banky k banke a od výberu produktu líšiť. Niekde postačuje doloženie aktuálnej fotodokumentácie, iná banka bude požadovať faktúru. V prípade, že stavbu nestaviate svojpomocne, budete predkladať Zmluvu o dielo. Kombinovať môžete aj účel spätného prefinancovania a dostavby, prípadne rekonštrukcie.

 

Spôsobov a riešení je viac. Výstavba nehnuteľnosti je najzložitejším procesom financovania a je obzvlášť dôležité riešiť ho so špecialistom a nájsť najvhodnejší produkt.

 

Konsolidačná a refinančná hypotéka

Refinancovanie hypoték je v poslednom období najviac preberanou témou. Umožní Vám získať výhodnejšie podmienky pre Vašu existujúcu hypotéku.

 

Zavedenie jednotného poplatku za predčasné splatenie hypotéky (alebo iného úveru) vo výške 1 % Vám prináša možnosť zmeny v prípade, že by Vaše úverové podmienky boli nevýhodné oproti aktuálnym podmienkam v hypotékach.

 

Refinancovanie aktuálnej hypotéky alebo iného úveru na bývanie Vám sprostredkujeme v prípade, že požadujete:

-zníženie aktuálnej mesačnej splátky (zníženie aktuálnej úrokovej sadzby)

-zmenu banky z dôvodu nespokojnosti s jej postupmi alebo produktami

-požadujete navýšenie úveru

 

Vo väčšine prípadov získate refinančnú hypotéku bez potreby dokladovania príjmu, bez nutnosti predkladania znaleckého posudku a bez poplatku.

 

Hypotéku na konsolidáciu úverov využijete na splatenie viacerých úverov -„dlhov“ (menšie spotrebné úvery, kreditné karty, povolené prečerpania). Týmto spôsobom získate výhodnejšie podmienky na existujúcich úveroch. Zároveň oceníte aj prehľadnosť v splátkach, termínoch a podmienkach. Jediným záporom môže byť nutnosť založenia nehnuteľnosti (v prípade, že splácate úvery, ktoré ste nemali zabezpečené nehnuteľnosťou).

 

Výhodou pri konsolidačnej hypotéke je aj dlhšia splatnosť. V prípade, že konsolidačnou hypotékou so splatnosťou až do 30 rokov splácate menšie spotrebné úvery so splatnosťou napr. 8 rokov, získate niekoľko násobne nižšiu mesačnú splátku a výhodnejšiu úrokovú sadzbu.

 

Pri konsolidácii máte v prípade potreby možnosť navýšenia úveru  (až do 30 %) a získania ďalších finančných prostriedkov.

 

Hypotéka bez dokladovania účelu (americká hypotéka)

Výhodným spôsobom financovania iných zámerov ako bývanie je americká hypotéka. Týmto bezúčelovým úverom zabezpečeným nehnuteľnosťou získate výhodné úverové podmienky na investíciu do kúpy auta, rekonštrukcie bez potreby dokladovania použitých finančných prostriedkov, kúpu rekreačného domčeku pri mori...

 

Tento bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou získate so splatnosťou až do 30 rokov a s úrokovou sadzbou výhodnejšou ako pri spotrebnom úvere nezabezpečenom nehnuteľnosťou. Výška úveru bude závislá samozrejme od Vašej potreby a od hodnoty nehnuteľnosti, ktorou budete úver zabezpečovať. Väčšinou je úver limitovaný výškou 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti.

 

Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých

Hypotéka pre mladých je klasický hypotekárny úver so štátnym príspevkom. Aktuálne je štátny príspevok pre mladých vo výške 3 %. Štát Vám prispieva 2 % a banka 1 %. Výška štátneho príspevku sa určuje každoročne zákonom o štátnom rozpočte. Aby ste toto zvýhodnené financovanie získali, je potrebné splniť zákonom dané podmienky:

-vek od 18 do 35 rokov (Podľa § 85a zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách, je možné žiadosť o hypotéku so ŠPM podať najneskôr deň pred dovŕšením 35 roka)

-príjmovú hranicu (priemerný mesačný hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok môže byť maximálne vo výške 1,3 násobku priemernej hrubej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve. Výška hrubého príjmu sa stanovuje vždy na nadchádzajúci kvartál)

 

Zvýhodnené financovanie získate na výšku 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Podľa § 85a zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách,  sa poskytuje na výšku do 50 000 € z požičanej sumy. Časť úveru presahujúca uvedené sumy býva úročená úrokovou sadzbou bez zvýhodnenia.

 

ŠPM získate na obdobie prvých  5 rokov. Počas nich máte právo vykonávať mimoriadne splátky alebo tiež požiadať o odklad splátok hypotéky. V prípade, že sa rozhodnete hypotekárny úver splatiť pred uplynutím 4 rokov, máte povinnosť štátny príspevok vrátiť. 

 

Od 1.1.2017 do 31.3.2017 je príjmový limit pre žiadateľa o hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých 1155,70 €. V prípade dvoch žiadateľov (manželov) je hranica 2-násobok 2 311,40 €.

 

 

 

© 2019 RENOMIA HYPOHOUSE s.r.o.