Hypotéka na výstavbu

Plány výstavby rodinného domu sa väčšinou začínajú otázkou jej financovania. Možnosti priamo závisia od podmienok vybranej financujúcej banky a taktiež od Vašich konkrétnych podmienok a možností.

 

Ak potrebujete vyriešiť ako prvé financovanie pozemku, budete podávať dve žiadosti o úver. Prvá zo žiadostí sa bude týkať financovania kúpy pozemku a druhá bude podávaná s účelom výstavby rodinného domu.

V prípade, že ručíte za úver inou nehnuteľnosťou, môžete podať jednu žiadosť, ak má nehnuteľnosť postačujúcu hodnotu na krytie Vášho zámeru.

Jeden úver môžete čerpať aj v momente kedy už bolo vydané právoplatné stavebné povolenie.

Aj samotný spôsob čerpania finančných prostriedkov sa bude od banky k banke a od výberu produktu líšiť. Niekde postačuje doloženie aktuálnej fotodokumentácie, iná banka bude požadovať FA. V prípade, že stavbu nestaviate svojpomocne, budete predkladať Zmluvu o dielo. Kombinovať môžete aj účel spätného prefinancovania a dostavby, prípadne rekonštrukcie.

 

 

Spôsobov a riešení je viac. Výstavba nehnuteľnosti je najzložitejším procesom financovania a je obzvlášť dôležité riešiť ho so špecialistom a nájsť najvhodnejší produkt.

© 2019 RENOMIA HYPOHOUSE s.r.o.