Poistenie

poistenieV roku 2019 sa spoločnosť HypoHouse stala členom RENOMIA GROUP. Obidve spoločnosti sa dohodli na spoločnom pôsobení na trhu s cieľom ďalej rozvíjať najlepšie služby pre klientov.

 

RENOMIA je medzinárodná spoločnosť, ktorá vyrástla na rodinných hodnotách a perfektnej službe klientom v oblasti poistenia, risk managementu a financií. Má vlastné pobočky v 7 krajinách Európy a vďaka svojim partnerom pôsobí prakticky na celom svete. Súbor špecializovaných oddelení a spoločností, ktoré tvoria RENOMIA GROUP, poskytuje svojim klientom profesionálne služby v rôznych odboroch:

 

 

  • RENOMIA BENEFIT sa špecializuje na zamestnanecké benefity, poistenie a doplnkové dôchodkové sporenie.

  • RENOMIA AGRO je špecializované oddelenie, ktoré zastrešuje sektor poľnohospodárskych rizík a sústreďuje sa na poistenie klientov v oblasti pestovania poľnohospodárskych plodín, lesov a chovu hospodárskych zvierat. 

  • RENOMIA NETWORK je profesionálna sieť nezávislých poisťovacích sprostredkovateľov v SR.

  • RENOMIA EUROPEAN PARTNERS je unikátna servisná platforma, ktorá prepojuje viac než 30 nezávislých poisťovacích maklérov v Európe a Ázii.V RENOMIA kladieme dôraz na svoju nezávislosť, ktorá nám umožňuje vždy stáť na strane klienta a hájiť jeho záujmy. 

Spolupracujeme so všetkými stabilnými poisťovateľmi a starostlivo posudzujeme desiatky poistných produktov. S Vami potom vyberáme tú najvhodnejšiu kombináciu a zároveň uplatňujeme svoje postavenie na trhu pre dojednanie najvýhodnejších podmienok. Promptne, pre Vás a s radosťou. 

© 2019 RENOMIA HYPOHOUSE s.r.o.